อนุกูล” ปลัด พม. เผยหนุนวิจัยใช้น้ำแร่กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ บำบัด – รักษา ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพ พร้อมดัน “1 จังหวัด 1 พื้นที่สร้างสรรค์” ยกระดับผู้แสดงความสามารถ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้

Uncategorized

อนุกูล” ปลัด พม. เผยหนุนวิจัยใช้น้ำแร่กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ บำบัด – รักษา ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพ พร้อมดัน “1 จังหวัด 1 พื้นที่สร้างสรรค์” ยกระดับผู้แสดงความสามารถ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้


เชียงใหม่ / นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการบริหารการจัดกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง ตามพระราชดำริ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเป็นประธานในพิธีมอบบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ 5 ประเภท ในงานแสดง “ดนตรีพหุวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อคนทุกวัย” ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายอนันต์ ดนตรี รองปลัดกระทรวง พม. นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ทีม พม.หนึ่งเดียว จังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เข้าร่วม

นายอนุกูล กล่าวว่า กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ เป็นโครงการตามพระราชดำริ จัดตั้งขึ้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2526 ที่บ้านโป่งฮ่อม หมู่ 7 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่กว่า 73 ไร่ บริหารงานในรูปแบบคณะอนุกรรมการบริหารกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ    โดยมี อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และมีศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันอำแพงฯ เป็นหน่วยงานประสานในพื้นที่ ทั้งนี้ กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ ให้บริการนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและพักผ่อนจากน้ำพุร้อนที่เกิดจากความร้อนใต้ดินแบบไกเซอร์ ความร้อนใต้พิภพ 105 องศา ได้แก่ การแช่เท้าตามลำธาร และห้องแช่ทั้ง Outdoor และ Indoor  ห้องพัก แบบบ้าน และห้องแถว รวม 19 ห้อง โดยจ้างพนักงานกิจการน้ำพุร้อน ร้อยละ 89 % เป็นคนในพื้นที่ให้มีงานทำ เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และมีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ เป็นฐานภาคสนามในการวิจัยเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุ Wellness City สำหรับการใช้กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านสหกรณ์ ที่มีปัญหาสุขภาพ การเคลื่อนไหว ข้อเข่าเสื่อม และโรคทางผิวหนัง ด้วยการใช้น้ำแร่ บำบัด รักษา ที่อุณหภูมิ 38 องศา อาทิตย์ละ 3 วันอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามผลประมาณ 1 เดือน เพื่อยกระดับผู้แสดงความสามารถให้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองต่อสังคม โดยมุ่งเน้นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการเข้าถึงของผู้ชมทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ และสร้างการยอมรับ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสมศักดิ์ศรี.
*************
นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่