นายกฯ เศรษฐา ติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า จังวัดเชียงใหม่ มอบหน้ากากอนามัยชนิด N95 จำนวน 2 ล้านชิ้น

Uncategorized

นายกฯ เศรษฐา ติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า จังวัดเชียงใหม่ มอบหน้ากากอนามัยชนิด N95 จำนวน 2 ล้านชิ้น

เมื่อวันที 16 มี.ค. 67 ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มาเป็นประธานมอบหน้ากากอนามัยชนิด N95 จำนวน 2 ล้านชิ้น ให้กับตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 12 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปสวมใส่ป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ขณะนี้สถานการณ์กำลังรุนแรง ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาด้านสุขภาพให้กับชาวเชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธี ร่วมทั้งมีประชาชนกว่า 2 พันคน มาร่วมให้การต้อนรับ
สำหรับหน้ากากอนามัยที่มอบให้แก่ผู้แทนหน่วยงานในครั้งนี้ จะถูกนำไปกระจายแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ทั่วทั้ง 25 อำเภอ โดยเน้นในกลุ่มผู้เปราะบางก่อนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก และผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องเร่งช่วยกันแก้ไข สำหรับหน้ากากอนามัยที่นำมามอบให้กับประชาชนในครั้งนี้ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาได้บ้าง โดยเฉพาะการบรรเทาปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความห่วงใยจากรัฐบาล และเป็นสัญลักษณ์แทนคำขอบคุณที่ชาวเชียงใหม่ทุกคนได้ให้ความร่วมมือกันพยายามลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ไม่ว่าจะเป็นการไม่เผาป่า หรือการนำวัสดุทางการเกษตรไปทำถ่านไร้ควัน ซึ่งถึงแม้ว่าทุกวันนี้ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะยังมีค่าสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่หากมองในแงมุมที่ดีก็ถือว่าสามารถลดลงได้เกินเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงมากๆ ในช่วงกลางเดือนมีนาคม – เมษายน ที่จะถึงนี้

**********************
นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่