มุกดาหาร พิธาฯ ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อรับฟังปัญหาประชาชน เขต 2

Uncategorized

มุกดาหาร พิธาฯ ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อรับฟังปัญหาประชาชน เขต 2


มุกดาหาร /เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 14.30 น. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับฟังปัญหาของชาวตำบลนาโสก ภายใต้หัวข้อ คืนที่ดิน คืนโอกาส คืนอนาคตให้ไทมุก ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีกิจกรรมให้ประชาชนที่มาจัดกลุ่มแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเสนอผ่านนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และคณะฯ ว่าได้รับความเดือดร้อนในปัญหาอะไรบ้าง เป็นการเปิดเวทีรับฟังปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาที่ดินทำกินจากชาวบ้านนาโสก ได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ในการนำเสนอ เพื่อนำปัญหาที่ได้รับไปเป็นแนวทางแก้ไขและผลักดันในสภา โดยมีชาวบ้านกว่า 500 คน เข้าร่วมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากประชาชนเป็นอย่างมาก ได้มีการนำผ้าขาวม้ามาผูกเอวให้นายพิธาฯ พร้อมมอบพวงมาลัยและร่วมถ่ายรูป
นายพิธา กล่าวว่า วันนี้ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ดูเรื่องความเหลื่อมล้ำในสิทธิที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชน ซึ่งชาวตำบลนาโสกได้เดินทางเข้าไปยื่นหนังสือที่สภาผู้แทนราษฎรเรื่องปัญหาที่ทำกิน วันนี้ก็เลยลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อจะได้เห็นปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิไม่สามารถทำสาธารณูปโภคได้ เช่น ประปา ไฟฟ้า เข้าไม่ถึง ก็จะได้นำเรื่องดังกล่าวเพื่อแก้ไขและผลักดันต่อไป
หลังจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ตลาดอินโดจีนเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยจุดแรกเดินทางไปไหว้หอเจ้าแม่สองนางพี่น้อง และพบปะประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและเดินชมสินค้าที่วางขายบริเวณตลาดอินโดจีนจากนั้นได้เดินทางกลับ

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177