น่าน กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 จัดพิธีทำ บุญวันสถาปนาหน่วยครบรอบ 112 ปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลผู้ล่วงลับไปแล้วและมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของกำลังพล

Uncategorized

น่าน กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 จัดพิธีทำ บุญวันสถาปนาหน่วยครบรอบ 112 ปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลผู้ล่วงลับไปแล้วและมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของกำลังพล


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ กองบังคับการ กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พลเอกปราการ ชลยุทธ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยภริยา เป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 ครบรอบ 112 ปี และเป็นวันคล้ายวันเคลื่อนย้ายหน่วย จากค่ายจักรพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มายังที่ตั้งใหม่ กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 ตำบลฝ่ายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมี พันโท ยศมณฑ์ สิทธิชัย เป็นผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 พร้อมทั้งหัวหน้าหน่วยงาน ฝ่ายทหาร และส่วนราชการ พร้อมกำลังพล ครอบครัว ในจังหวัดน่านร่วมพิธี หน่วยจึงได้จัดให้มีพิธีทางศาสนาขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลผู้ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล และ
ครอบครัว ที่เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 ได้ปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินการตามโครงการศาสตร์ของพระราชา ว่าด้วยเรื่องการ
ปลูกป่า การรักษาป่า การบริหารจัดการน้ำ การช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง แจกผ้าห่มเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว มาอย่างต่อเนื่อง และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของกองทัพบกมาโดยตลอด ปัจจุบันมียานเกราะล้อยาง 8×8 แบบ vn1เป็นรถเกราะที่มีความทันสมัยรุ่นล่าสุด คุณลักษณะของยานรบทหารราบ ห้องโดยสารขนาดใหญ่ บรรทุกกำลังพลได้ 1 หมู่ปืนเล็ก (13 คน) องค์ประกอบหลักและชิ้นส่วนของรถเกราะ บริษัท นอรินโก้ ผลิตเองทั้งหมดโดยใช้เทคโนโลยีที่บริษัทซื้อจากประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส และประเทศอื่นๆ ในยุโรป ใช้เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยน้ำของ DEUTZ รุ่น BF6M1015CP มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่สูง ความเร็วบนถนน 100 กม./ชม.ความเร็วในน้ำ 8 กม/ชม.(ขับเคลื่อนด้วยใบพัด)ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบไฮดรอลิก เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ ระบบห้ามล้อแบบสองวงจรใช้ลมช่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการหยุดรถ ตัวถังแบบปิดสนิท มีระบบป้องกัน นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี (นชค.)ระบบปรับอากาศระบบสูบและปล่อยลมยางอัตโนมัติ มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และใช้ยางล้อแบบเพิ่มความปลอดภัย (run-lat ทำให้รถเกราะมีความอยู่รอดในสนามรบสูง-อาวุธหลักเป็นปืนอัตโนมัติ ขนาด 30 มม. ติดตั้งอยู่บนป้อมปืนที่หมุนได้รอบตัวป้อมปืนติดตั้งฐานยิงอาวุธนำวิถีต่อสู้รถถังมีปืนกล ขนาด 7.62 มม. เป็นปืนกลร่วมแกน มีเครื่องยิงลู,กระเบิดอัตโนมัติร่วม
แกน ขนาด 30 มม.และเครื่องยิงลูกระเบิดควันขนาด 76 มม. (6 ท่อยิง)กล้องเล็งกลางคืนเป็นแบบเทอร์มอลมีประตูเข้า-ออกของกำลังพลอยู่ทางด้านหลังรถ เพื่อป้องกันการตรวจการณ์จากข้าศึกและลดอันตรายจากอาวุธยิงเล็งตรงตัวรถของรถเกราะ VN1 สามารถดัดแปลงให้เป็นรถใช้งานแบบต่างๆ ได้มากกว่า30 แบบมีชิ้นส่วนอะไหล่สนับสนุนไม่น้อยกว่า 20 ปี รัฐบาลจีนยินดีที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยี/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน/วิสุทธิ์ ศรีเมือง/ร.ต.อ.สถิตย์ ศรีประสม สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน