🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ต้อนรับ วงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา Yala City Municipality Youth Orchestra」

Uncategorized

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ต้อนรับ วงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา Yala City Municipality Youth Orchestra」

(วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายยู่สิน จินตภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ คณะวงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนคร รวจำนวน​กว่า 50 คน​ ณ ห้องประชุม 11-03 (ห้องเธียเตอร์) อาคารกระทรวงยุติธรรม

 

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวให้การต้อนรับและกล่าวแสดง​ความชื่นชมคณะวงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลาที่ได้สร้างข่าวดี สร้างความภูมิใจ และการยอมรับให้กับประเทศไทย จากนั้น ได้นำคณะวงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา รับฟังบรรยายบทบาทภารกิจการให้ความช่วยเหลือประชาชนของ​กระทรวง​ยุติธรรม​จากเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม และเยี่ยมชมห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า วงดนตรีออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา เป็นชุดการแสดงหลักในระหว่างการเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจี ฮัซซานัล บลเกียะฮ์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละฮ์ (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) แห่งบรูไนดารุสซาลาม ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับวันนี้ กับการต้อนรับวงดนตรีออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา ของกระทรวงยุติธรรม หลังร่วมรับประทานเช้า มีการบรรยายลักษณะงานและภารกิจของส่วนราชการต่างๆ ในกระทรวงยุติธรรม และการให้ความรู้ ความเข้าใจที่เยาวชนควรทราบเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม โดยเจ้าหน้าที่จาก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สร้างโอกาสและบริการด้านอาชีพเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ น้องๆ จากเทศบาลยะลายังได้ร่วมแสดงความสามารถในการขับร้องเพลง “เสน่ห์ ยะลา” ให้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง และข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมได้รับฟัง จากนั้น มีกำหนดการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เขตดอนเมือง ก่อนเดินทางกลับด้วยเครื่องบินลำเลียง ซี – 130 ของกองทัพอากาศ เพื่อมุ่งหน้าจังหวัดยะลา ในช่วงเที่ยงวันเดียวกัน