ภาครัฐจัดส่งเท่านั้น! ” พิพัฒน์” โชว์ผลงานดันต้นแบบ MOU ครั้งแรกสำเร็จ เตรียมขยายผลการจ้างงานเกษตร ประมง เกาหลี (E8) คาดเพิ่ม 100% แบบถูกกฎหมาย

Uncategorized

ภาครัฐจัดส่งเท่านั้น! ” พิพัฒน์” โชว์ผลงานดันต้นแบบ MOU ครั้งแรกสำเร็จ เตรียมขยายผลการจ้างงานเกษตร ประมง เกาหลี (E8) คาดเพิ่ม 100% แบบถูกกฎหมาย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการเยือนสาธารณรัฐเกาหลี เดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ได้เข้าพบนายลี จอง ชิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ผู้ว่าราชการจังหวัดเคียงกี และพบผู้ประกอบการการเกษตรอีกหลายอำเภอ ที่มีความต้องการจ้างแรงงานภาคเกษตร เพื่อหารือประเด็นการขยายตลาดแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี และกระชับความสัมพันธ์ด้านแรงงานระหว่างทั้ง 2 ประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า ความคืบหน้าล่าสุด ทางกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ได้จัดทำ MOU ฉบับต้นแบบ จากการประสานงานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสำเร็จ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับอำเภออื่น ๆ ในประเทศเกาหลี สามารถทยอยลงนามร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีอื่น ๆ ต่อไป อย่างไรก็ตามการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรตามฤดูกาล (Seasonal Worker) ที่เกาหลีใต้ด้วยวีซ่า E – 8 ทางการเกาหลีใต้ระบุอย่างชัดเจนให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานผู้ดำเนินการเท่านั้น จึงขอย้ำเตือนประชาชนที่สนใจไปทำงานเกษตรตามฤดูกาลเกาหลีใต้ อย่าหลงเชื่อ หากมีองค์กรหรือบุคคลอื่นประกาศรับสมัครงาน หรือแอบอ้างว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่านี้ และเพื่อเป็นการจัดส่งแรงงานอย่างถูกกฎหมาย คาดว่าจัดส่งเพิ่มขึ้นได้แน่นอน ตอบสนองความต้องการแรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานเกาหลีใต้

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ในวันนี้ อำเภอโคฮึง จังหวัดซอลลานัม และฝ่ายไทย โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรหรือประมงตามฤดูกาลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางเกาหลีใต้มีความต้องการจ้างแรงงานทุกประเทศรวม 3,000 คน โดยเบื้องต้นแรงงานตามฤดูกาล (Visa E-8) ที่จะไปทำงาน ณ อำเภอโคฮึง ต้องเป็นคนไทย อายุ 25 – 50 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ในจังหวัดยโสธรหรือสตูล ระยะเวลาจ้างงานเริ่มต้น 5 เดือน ได้รับค่าจ้างอย่างน้อยชั่วโมงละ 9,860 วอน (ค่าแรงงานขั้นต่ำ) คิดเป็นเงินไทยประมาณ 265 บาทต่อชั่วโมง หรือมากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน โดยต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรหรือมีประสบการณ์งานเกษตร 1 ปีขึ้นไป ไม่มีประวัติอาชญากรรม และ แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานด้วยวีซ่า E – 8 ไม่ต้องทดสอบทักษะภาษาเกาหลี และผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานแล้วยังสามารถไปซ้ำได้ในปีถัดไป ซึ่งเงื่อนไขนี้จะเปิดโอกาสให้แรงงานไทยเดินทางไปทำงานเกาหลีใต้ได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจไปทำงานภาคเกษตรหรือประมงตามฤดูกาลที่สาธารณรัฐเกาหลี (Visa E-8) สามารถติดตามข่าวสารจากกรมการจัดหางานอย่างใกล้ชิด ได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694