สำนักงานวัฒนธรรม​จังหวัด​อุตรดิตถ์​มอบเกียรติ​บัตรการคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2567

Uncategorized

สำนักงานวัฒนธรรม​จังหวัด​อุตรดิตถ์​มอบเกียรติ​บัตรการคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อเวลา​ 10.00​ ​น.ของวันที่​ 29​ เม.ย.67ทึ่ห้องประชุมศิลาอาสน์​ ชั้น​ 5​ ศาลากลาง​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นาย​ศิริวัฒน์​ บุปผา​เจริญ​ ผวจ.อุตรดิตถ์​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​มอบเกียรติ​บัตรการคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2567
โดยมีนายสุรพันธ์​ เจริญ​ทรัพย์​ วัฒน​ธ​รร​มจังหวัดอุตรดิตถ์​ พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม​ ตามที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงาน และองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมในการพัฒนาต่อยอดไปเป็นศิลปินแห่งชาติ และพัฒนาสังคมให้มีความเจริญยิ่งขึ้นต่อไป นั้น คณะกรรมการคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ได้พิจารณาคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว เนื่องในโอกาสนี้ คณะกรรมการคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 มีมติเห็นชอบยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับ ผู้มีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีส่วนในการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่น สร้างสรรค์ผลงาน อันทรงคุณค่า และทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จำนวน ๑ ราย คือ นายณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์​ หน.ศูนย์ข่าว​ไทย​นิวส์​อุตรดิตถ์​ ผู้​สื่อข่าว​ maxtv เป็นสาขาวรรณศิลป์​ ซึ่งส่งวรรณกรรม​ นวนิยายตะวันลับที่ลับแล​ เข้ารับการคัดเลือก
ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​0612928668