กองพลทหารม้าที่​ 1​ กองพันทหารทหารม้าที่ 7 กรมทหารทหารม้าที่ 2 พร้อมด้วยคณะนายทหารของหน่วยเยี่ยมเยือนน้องใหม่ก่อนเข้าประจำการ ทหารใหม่ ผลัด 1/67

Uncategorized

กองพลทหารม้าที่​ 1​ กองพันทหารทหารม้าที่ 7 กรมทหารทหารม้าที่ 2 พร้อมด้วยคณะนายทหารของหน่วยเยี่ยมเยือนน้องใหม่ก่อนเข้าประจำการ ทหารใหม่ ผลัด 1/67


กองพลทหารทหารม้าที่ 1 โดย พันโท กิตติ นาใจ ผู้บังคับกองพันทหารทหารม้าที่ 7 กรมทหารทหารม้าที่ 2 พร้อมด้วยคณะนายทหารของหน่วย ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยือน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับทหารกองเกินที่จะเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1/67 ซึ่งมีฐานะยากจน และที่สมัครใจร้องขอเข้าประจำการ จำนวน 4 นาย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในพื้นที่ อำเภอเมือง และ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
นายณัฐพงษ์ ดวงแก้ว บ้านเลขที่ 98/3 ม.9 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จว.อ.ต. (สมัครใจ)นายไพรอนันต์ พันป้อง บ้านเลขที่ 48 บ.ปางไฮ ม.9 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จว.อ.ต. (สมัครใจ)นายภูวนัตถ์ มีพัด บ้านเลขที่ 72 บ.ปางไฮ ม.9 ต บ่อเบี้ย อ. บ้านโคก จว.อ.ต. (สมัครใจ)นายพงศ์พัทธ์ สมบานใจ บ้านเลขที่ 140 ม.2 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จว.อ.ต. (ฐานะยากจน)
ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​0612928668