กรมการจัดหางาน ย้ำ งานเกษตรเกาหลีใต้ Visa E-8 จัดส่งโดย “กรมการจัดหางาน” เท่านั้น

Uncategorized

กรมการจัดหางาน ย้ำ งานเกษตรเกาหลีใต้ Visa E-8 จัดส่งโดย “กรมการจัดหางาน” เท่านั้น

กรมการจัดหางาน เตือนภัย โรงเรียนสอนภาษา อ้างส่งคนไทยทำงานเกษตรตามฤดูกาลเกาหลีใต้ เผยตรวจสอบแล้ว พบไม่มีใบอนุญาตจัดหางาน มีความผิดตามกฎหมาย!

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากกรณีโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีแห่งหนึ่ง ประกาศรับสมัครนักเรียนไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี วีซ่า E-8 ในงานภาคเกษตรตามฤดูกาล ระยะเวลาทำงาน 8 เดือน โดยมีเงื่อนไขให้คนหางานเดินทางมาสมัครและสัมภาษณ์งาน ณ สำนักงานของโรงเรียน ซึ่งในข้อเท็จจริงการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรตามฤดูกาล (Seasonal Worker) ที่เกาหลีใต้ด้วยวีซ่า E – 8 ทางการเกาหลีใต้ระบุอย่างชัดเจนให้กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานผู้ดำเนินการเท่านั้น จึงมอบหมายสำนักงานจัดหางานจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบตรวจสอบไปยังโรงเรียนสอนภาษาดังกล่าว จากการตรวจสอบพบว่าโรงเรียนได้ลงประกาศโฆษณาดังกล่าวจริง ซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฐานโฆษณาการจัดหางานไม่เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” จึงสั่งการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบดำเนินคดีกับโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีในฐานความผิดดังกล่าว รวมทั้งการเฝ้าระวังไม่ให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการรับสมัครคนหางานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีไปทำงานภาคเกษตรอย่างเข้มงวด

นายสมชาย กล่าวว่า กรมการจัดหางานขอย้ำเตือนประชาชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจไปทำงานเกษตรตามฤดูกาลเกาหลีใต้ อย่าหลงเชื่อหากมีองค์กรหรือบุคคลใดที่ประกาศรับสมัครงาน หรือแอบอ้างว่ามีช่องทางพิเศษ หรือจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่านี้ ที่ผ่านมากรมฯได้ประชาสัมพันธ์วิธีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายและเตือนภัยให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ ในทุกช่องทาง พร้อมกับตรวจสอบดำเนินคดีผู้มีพฤติการณ์หลอกลวงคนหางานอย่างจริงจัง โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการดำเนินคดีสาย/นายหน้าเถื่อน 262 ราย พบการหลอกลวงคนหางาน 392 คน คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 26,870,680 บาท โดยประเทศที่คนหางานถูกหลอกลวงไปทำงานมากที่สุด ได้แก่ ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย.67)

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่ตนจะเดินทางไปทำงาน เพื่อป้องกันการหลอกลวงผ่านระบบ e – Service กรมการจัดหางาน ที่เว็บไซต์ doe.go.th หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694