)อำเภอดงหลวง(#) จังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอดงหลวงร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ในงานบุญประจำปี บ้านก้านเหลืองดง ตำบลหนองแคน

Uncategorized

(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร

นายอำเภอดงหลวงร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ในงานบุญประจำปี บ้านก้านเหลืองดง ตำบลหนองแคน

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567
เวลา 08.00 น.

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง

ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ไปยังวัดโพธิ์ศรีแก้ว และร่วมสรงน้ำพระอุปคุต เพื่อสืบสานงานบุญประเพณีประจำปีของบ้านก้านเหลืองดง ตำบลหนองแคน

โดยมี พระครูสิทธิสารธรรม เจ้าคณะอำเภอดงหลวง เป็นประธานสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนบ้านก้านเหลืองดงร่วมพิธี////////นราวิชญ์ มณีฤทธิ์