ผู้ว่าฯ นำบริการภาครัฐส่วนทุกภาคส่วนออกบริการและให้คำปรึกษาประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

Uncategorized

ผู้ว่าฯ นำบริการภาครัฐส่วนทุกภาคส่วนออกบริการและให้คำปรึกษาประชาชนในพื้นที่ห่างไกล


วันศุกร์ที่ 26 เม.ย. 2567เวลา 09:30 น.ที่โรงเรียนบ้านนางามวิทยาคาร ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนมนายวันชัย จันทร์พรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดนครพนม” ประจำปีงบประมาณ 2567 พื้นที่อำเภอเรณูนคร เพื่อนำบริการของภาครัฐทุกประเภทออกให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งอยู่ห่างไกล ให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึง โดยปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มุ่งการดำเนินการด้วยความคุ้มค่า และก่อประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)สุเทพ หันจรัส ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครพนม รายงาน