กิจกรรมโครงการค่าย Army Youth Summer Camp ประจำปี 2567

Uncategorized

กิจกรรมโครงการค่าย Army Youth Summer Camp ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 กรมทหารราบที่ 13 ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 24 จัดกิจกรรมโครงการค่าย Army Youth Summer Camp ประจำปี 2567 ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่สโมสรนายทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคม , ศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่ 24 และพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ให้เยาวชนได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน โดยมี พลตรี ยุทธนา มีทิพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้การจัดกิจกรรมฯเพื่อให้เยาวชนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ การเรียนรู้สภาพแวดล้อมสังคม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รวมถึงการดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างประโยชน์ให้สังคมต่อไป
จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ดีใจที่มณฑลทหารบกที่ 24 และกรมทหารราบที่ 13 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้
//////////////////////////////////////
ข้อมูลภาพข่าว
ร.ต.กฤษฎา มณีใส
เบอร์โทรศัพท์ 0885397430
#กรมทหารราบที่ 13