ทหารหน่วย ร.8 พัน.1 ในระหว่างเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการพื้นที่ จ.นครราชสีมา ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนรถยนต์ประสบอุบัติเหตุตกถนน ได้อย่างปลอดภัย บริเวณ บ้านไร่ ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย

Uncategorized

ทหารหน่วย ร.8 พัน.1 ในระหว่างเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการพื้นที่ จ.นครราชสีมา ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนรถยนต์ประสบอุบัติเหตุตกถนน ได้อย่างปลอดภัย บริเวณ บ้านไร่ ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 จัดกำลังพลออกเดินทางเพื่อปฏิบัติราชการนอกหน่วย เพื่อทำการฝึกอบรมการใช้กล้องตรวจการณ์เวลากลางคืน และการบำรุงรักษา จำนวน 3 นาย คือ จ่าสิบเอก อาทิตย์ ทองทา ตำแหน่ง นายสิบส่งกำลัง ก้องร้อยอาวุธเบาที่ 1 จ่าสิบเอกกิตติพงษ์ ชาภักดี ตำแหน่ง พลขับรถ และ จ่าสิบเอก พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร ทำหน้าที่นายทหารตำแหน่ง ผู้บังคับหมวดสื่อสารฯ ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมรถยนต์ทหารในการเดินทาง ซึ่งได้เข้าช่วยเหลือนายธนกฤต ประถม อายุ 32 ปี ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซี่งขับรถประสบอุบัติเหตุตกถนนชนกับท่อคอนกรีต เนื่องจากบริเวณบ้านไร่ ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย กำลังก่อสร้างและมืดมาก จึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น กำลังพลของหน่วยขับรถมาเห็นพอดีจึงรีบเข้าให้การช่วยเหลือ โดยได้ทำการประสานรถลากจูง เพื่อทำการเคลื่อนย้าย ให้สัญญาณจราจรเพื่อให้มีความปลอดภัยกับรถที่วิ่งผ่านพื้นที่เกิดเหตุ ให้มีความปลอดภัยสูงสุด จนสามารถช่วยกู้รถยนต์ที่ตกถนนขึ้นมาได้ เจ้าของรถยนต์ปลอดภัยและยกมือไหว้ขอบคุณกำลังพลของหน่วย เพราะในยามที่วิกฤติก็ยังโชคดีที่มีทหารเป็นที่พึ่งในยามทุกข์ยากลำบาก คอยพูดให้กำลังใจ อำนวยความสะดวกทุกอย่าง แบ่งปันน้ำใจในยามที่ประชาชนเดือดร้อน และเมื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุเป็นที่เรียบร้อย จึงออกเดินทางต่อไป

ในการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ กำลังพลทั้ง 3 นาย ได้ยึดมั่นตามนโยบายของ พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้กำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ต่างๆ ที่ประชาชนมีความเดือดร้อนในทุกๆโอกาส ยึดมั่นในอุดมการณ์ เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน โดยในการช่วยเหลือประชนในทุกๆครั้งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ

//////ร.8 พัน.1 ภาพ/ข่าว