)อำเภอดงหลวง(#) จังหวัดมุกดาหาร

Uncategorized

(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร

ดงหลวงยกเสาเอกบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการ “บ้านกาชาดสร้างสุข บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”ประจำปี 2567

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567
เวลา 09.00 น.

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง พร้อมด้วย
นางนีรนาท มณีฤทธิ์ ภรรยา
ผอ.ศปง.อาสาสมัครสภากาชาดไทย ประจำจังหวัดมุกดาหาร สาขาอำเภอดงหลวง

ร่วมกับ อบต.หนองบัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อาสาสมัครสภากาชาดไทย และจิตอาสาพระราชทานตำบลหนองบัว
ยกเสาเอกบ้านผู้ยากไร้ รายนางดอกไม้ ไชยเพชร บ้านเลขที่ 29 ม.6 ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการ “บ้านกาชาดสร้างสุข บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”ประจำปี 2567 เป็นเงิน 120,000 บาท

ในการนี้ ได้มอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นางดอกไม้ ไชยเพชร ด้วย///////นราวิชญ์ มณีฤทธิ์