เมืองคอร์ลสตาด ประเทศสวีเดน/20/04/2567

Uncategorized

เมืองคอร์ลสตาด ประเทศสวีเดน/20/04/2567

 

ที่วัดไทยคอร์ลสตาด 313 สโป๋งงะ ได้มีการจัดงานบุญสงกรานต์ ทอดผ้าป่า สรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงวัย เพื่อเป็นการสืบสาน ส่งเสริม พระพุทธศาสนา และเปิดโอกาสให้สาธุชนได้ศึกษาพระธรรมวินัย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ มหาสิทธิ์ ลาโภ เจ้าอาวาสวัดคอร์ลสตาด และคณะสงฆ์ในสังกัดเป็นอย่างดี และก็มีผู้สนใจไฝ่ธรรมไฝ่บุญมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ขออนุญาตนำเสนอรายชื่อบุคคลบางส่วน เช่น คุณทูรบิเยิร์น แองโฮล์ม คุณทัศนีย์ แองโฮล์ม คุณยอน ลาร์ซั่น คุณรำเพย ลาร์ซั่น คุณนันทิชา เนลสัน คุณอนงค์ พุฒละ คุณศิริรัตน์ ทอมเตมาร์ค คุณละเอียด ลาร์สัน เป็นต้น ในฐานะพวกตนเป็นคนไทยพุทธ มาทำมาหากินอยู่ต่างแดนก็มีความสุขดี มีความภาคภูมิใจและเป็นบุญที่สุด ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา อันมีค่าสูงยิ่ง ซึ่งมีคำสอนที่มีเหตุมีผล เป็นวิทยาศาสตร์ แม้ต่างชาติต่างศาสนาก็ยอมรับและยังร่วมทำบุญด้วย ในความสำนึกที่มีค่าสูงยิ่ง คือการได้เล่าเรียน ฝึกฝน เป็นคน รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีของคนไทย คนไทยเป็นคนมีน้ำใจ เข้าได้กับทุกสังคม สยามเมืองยิ้ม ด้วยรักและคิดถึงประเทศไทย /////สรวิศ ติภู //รายงานข่าว