เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ปฏิบัติภารกิจด้านบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย “วาตภัย”

Uncategorized

เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ปฏิบัติภารกิจด้านบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย “วาตภัย” ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้รับการประสานงาน
ขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัย “วาตภัย” ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองน่าน พื้นที่เขต มีผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลนาซาว และตำบลดู่ใต้’ จำนวน 98 ครัวเรือน

เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โดย นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองน่าน ผู้บริหารท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครประจำท้องที่ ได้ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น ตำบลนาซาว และตำบลดู่ใต้

พื้นที่ตำบลนาซาว ที่ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านาหินหมู่ที่ 1 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว ได้รายงานสถานการณ์ เหตุวาตะภัย ในพื้นที่ตำบลนาซาว ว่าเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567
ได้เกิดพายุลมแรงมากทำให้บ้านนาหินหมูที่ 1 ตำบลนาซาว ได้รับผลกระทบเหตุวาตะภัยครั้งนี้ ซึ่งในรอบปีนี้ ตำบลนาซาวได้รับผลกระทบ จากพายุลมแรง มา ถึงสองครั้งแล้ว แต่ครั้งนี้มีความรุนแรงมาก มีผู้ได้รับผลกระทบ 17 หลังคาเรือน มี 2หลังคาเรือนหลังคาหายไปทั้งหลัง
และมีหนึ่งหลัง คาเรือน เป็นบ้านสองชั้นครึ่งตึกครึ่งปูน ชั้นบนถูกพายุลมหมุน พัดเอาบ้านชั้นบนหายปลิ้วไปทั้งหลัง ตอนนี้ได้แต่เก็บซากวัสดุมารวมไว้ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ อยู่ในการพิจรณาของเจ้าของบ้านว่าจะทำเป็นชั้นเดียวหรืออย่างไร เพราะดูสภาพพื้นที่แล้วพื้นที่ดังกล่าว เป็นทิศทางลม หากยังเป็นบ้านสูงสองชั้นอาจจะไม่ปบอดภัย หรืออาจประสบเหตุขึ้นได้อีก

ทางเหล่าการชาดจังหวัดน่าน ได้เยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ได้ผลกระทบที่ตำบลนาซาวจำนวน17หลังคาเรือน และมอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับความเสียหายรุ่นแรง

จากนั้นได้ไปที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านดู่ต้นฮ่าง ตำบลดูใต้อำเภอเมืองน่าน
นายกเทศบาลตำบลดูใต้ ได้รายงานว่า
สืบเนื่องด้วยวันที่ 15 เมษายน 2567 ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ส่งผลให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน ในพื้นที่ ตำบลดูใต้ อำเภอเมืองน่าน ได้รับความเสียหายอยู่ 87 หลังคาเรือน มีหลังคาหายไปทั้งหลัง 4 หลัง และบ้านสองชั้นถูกลมพัด ชั้นบนหายไปทั้งหลัง อยู่1 หลัง
ขณะนี้ ทางเทศบาลตำบดู่ใต้ ได้เร่ง ให้การช่วยเหลือ ซ่อมแซมช่วยเหลือ เนื่งจากยังมีฝนตกอยู่ทุกวัน และเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้มี่ที่พักอาศัยอย่างปลอดภัย

ทางเหล่ากาชาดจังหวัดน่านได้ลงดูพื้นที่เพื่อเป็นกำลังใจแก้ผู้ประสบภัย และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย ทั้งสองตำบล จำนวน 98 ชุด และมอบเงินสนับสนุนให้กับบ้านที่เสียหายมาก อีกจำนวน 6 ครอบครัว เป็นเงินรวม 18,000 บาท

นางเหมืองใจ วงค์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้กล่าวแสดงความเห็นใจห่วงใย และขอบคุณทาง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งตำบลนาซาว เทศบาลตำบลดู่ใต้ ที่ได้ช่วยกันดููแลความเดือนร้อนของพี่น้องที่ได้รับผบกระทบจากเหตุวาตะภัยครังนี้
ขอชื่นชมในการทำงานในการประสานงานทั้งสองตำบล ทำ ได้เป็นอย่างดี

และได้นำความปราถนาดี ความห่วงใย จากนายชัยนรงค์ วงค์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มาอวยพรมอบให้กับผู้ประสบภัยทุกครอบครัว และ คำอวยพร ขอบคุณ ให้กับคณะผู้ทำหน้าที่ ในช่วงเทศกาลวันหยุด ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทั้งเจ้าที่ของท้องที่ ท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ที่ได้ดูแลเอาใจใส่แก้ปัญหาให้กับผู้รับผล กระทบ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยเหลือแก้ไขให้พี่น้องประชาชน ได้เข้าสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว
หากยังมีสิ่งใดที่ยังมีความกังวลอยู่ ก็ให้ติดต่อประสานงาน เพื่อการแก้ไขช่วยเหลือกันต่อไป
ภาพข่าว /ชารี ชัยชนะ กรรมการฯเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน /ร.ต.อ.สถิตย์ ศรีประสม /รายงาน