พังงาฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่3 นำรถน้ำจำนวน 30,000 ลิตรช่วยเหลือโรงพยาบาลตะกั่วป่าหลังจากประสบปัญหาภัยแล้งขาดแม่น้ำด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแหล่งน้ำยังมีเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาหากฝนทิ้งช่วงนานอาจจำเป็นต้องขอฝนหลวง

Uncategorized

พังงาฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่3 นำรถน้ำจำนวน 30,000 ลิตรช่วยเหลือโรงพยาบาลตะกั่วป่าหลังจากประสบปัญหาภัยแล้งขาดแม่น้ำด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแหล่งน้ำยังมีเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาหากฝนทิ้งช่วงนานอาจจำเป็นต้องขอฝนหลวง

เมื่อวันที่ 20 เม.ษ.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทาง พล.ร.ต.กนกพล พิมพ์ทอง ผู้บัญชาการ ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ว่าทางโรงพยาบาลขาดแคลนน้ำใช้ภายในโรงพยาบาลหลังจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลาหลายเดือนทำให้แหล่งน้ำที่มีอยู่ในโรงพยาบาลแห้งขอดไม่สามารถนำน้ำมาผลิตใช้ในโรงพยาบาลได้ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 30,000 ลิตร โดยทางเจ้าหน้าที่ทหารเรือได้สูบน้ำจากรถขึ้นไปกักเก็บไว้บนแท้งค์น้ำที่อยู่ภายในโรงพยาบาลเพื่อนำน้ำไว้ใช้ภายในโรงพยาบาลซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
ทางด้านนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ปีนี้เป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลายาวนานทำให้การใช้น้ำต้องมีความประหยัดมากขึ้น เบื้องต้นในข้อมูลของจังหวัดพังงามีหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 26 หมู่บ้าน 6 อำเภอ แต่ในสถานการณ์ในช่วงนี้ทางจังหวัดพังงาได้วางแผนป้องกันการขาดแคลนน้ำเนื่องจากว่ากำหนดพังงาเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองเกษตร โดยแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดพังงายังเพียงพอ โดยได้แบ่งการเตรียมการแก้ปัญหาเป็น 3 ช่วง โดยในช่วงแรกจะให้ประชาชนกักเก็บน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำที่มีความจำเป็นในพื้นที่ขาดแคลนน้ำก็จะนำรดน้ำแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนก่อนซึ่งมีรสเด็ดจ่ายน้ำทั้งหมด 52 คัน ในส่วนที่ 2 ในการเตรียมการระยะกลางคงต้องต่อท่อน้ำเข้าไปในพื้นที่ขาดแคลนน้ำส่วนในระยะยาวจะมีการดึงน้ำจากแม่น้ำพังงาเข้ามาและจะเชื่อมไปที่อำเภอทับปุดโดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 90 วันซึ่งใช้งบไปประมาณร้อยกว่าล้านแก้ไขภาพรวมทั้งหมด
นอกจากนี้ถ้าฝนทิ้งช่วงอีกยาวนานก็จำเป็นจะต้องขอฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งแต่วันนี้ก็โชคดีเพราะในบางพื้นที่มีผลตกลงมาบ้างแล้วและคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะไม่มีผลประมาณ 17 วันและหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีฝนมากขึ้น
ขนกวรรณ พรหมทองผู้สื่อข่าวพังงาโทร0821569162