ประชุมที่โครงการบำรุงรักษาเขื่อนน้ำอูนสกลนครในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์และกำกับดูแลการจ่ายเงินให้กับราษฎรที่ตกค้างยังไม่เคยได้รับเงินจากผลกระทบของการสร้างเขื่อนน้ำอูนสกลนครจำนวน295ราย

Uncategorized

วันนี้18/เมย/67 เข้ารว่มประชุมที่โครงการบำรุงรักษาเขื่อนน้ำอูนสกลนครในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์และกำกับดูแลการจ่ายเงินให้กับราษฎรที่ตกค้างยังไม่เคยได้รับเงินจากผลกระทบของการสร้างเขื่อนน้ำอูนสกลนครจำนวน295รายเมื่อมีการตรวจสอบสิทธิ์จากคณะทำงานคงเหลือ275รายซึ่งจะได้รับค่าชดเชยรายละ150,000บาทจากการทำงานย่างสู่ปีที่6(ปี2562-2567)การประชุมครั้งนี้ถือว่าผ่านระดับจังหวัดและจะเสนอต่อไปจนโครงการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ2567นี้ตามมติครม.เมื่อวันที่30/พค/65อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรมชลประทาน)จ่ายเงินชดเชยเป็นกรณีพิเศษให้กับผู้ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ2567นี///////////ยุพาวรรณ  จักรพิมพ์/รายงาน