ว่าฯ เลย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์

Uncategorized

ผู้ว่าฯ เลย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางธารตะวัน จรูญพงศ์ นายกเหล่ากาขาดจังหวัดเลย นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ นางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที่อำเภอเมืองเลย เพื่อตรวจเยี่ยมด่านชุมชน ด่านตรวจหลัก และจุดบริการ ภายใต้การรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ในพื้นที่อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย และ อำเภอนาแห้ว ดังนี้ จุดตรวจสานตม ตำบลสานตม จุดตรวจหน้า สภ.ภูเรือ จุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลภูเรือ จากนั้นได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจสามแยกบ้านโคกงาม ตำบลโคกงาม และจุดตรวจหน้าศูย์โอท็อปอำเภอด่านซ้าย (หน้าพระธาตุศรีสองรัก) ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบ้านหนองหวาย หน้า อบต.นามาลา ตำบลนามาลา และจุดตรวจหน้าที่ว่าการอำเภอนาด้วย พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จากการตรวจด่านชุมชนมาร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้องเรื่องความปลอดภัยทางถนน ได้ตรวจยี่ยมมาหลายด่านตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 มีข้อสั่งการจากกระทวงมหาดไทยและจังหวัดเลยทั้งด่านหลัก ด่านชุมขน ด่านครอบครัว ประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำ ซึ่งที่ผ่านมีผู้เสียชีวิต 5 ราย สาเหตุมาจากการเมาสุรา โดยย้ำให้ทุกจุดตรวจจุดบริการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน กวดขันผู้ขับขี่ที่มีอาการง่วงเพลีย หรือเมาแล้วขับ พร้อมดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงอากาศร้อนขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ภาพ/ข่าว พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร จ.เลย