จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานป๋าเวณี “สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่” ประจำปี 2567 เ

Uncategorized

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานป๋าเวณี “สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่” ประจำปี 2567 เป็นสิริมงคลในวันพญาวัน หรือ วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนา


.
เมื่อตอนบ่ายวันที่ 16 เม.ย. 67 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ปัญญา , นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด และ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน เข้าสระเกล้าดำหัว นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความเคารพ ขอสุมาคารวะ และขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันพญาวัน หรือ วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนา ประจำปี 2567
.
โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดริ้วขบวนแห่ของ 25 อำเภอ และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นกว่า 30 ขบวน นำเครื่องสระเกล้าดำหัวที่งดงามตามประเพณีแบบล้านนา เคลื่อนขบวนจากประตูท่าแพสู่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เพื่อมารดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ ยังมีการฟ้อนอวยพรจากคณะช่างฟ้อน และการแสดงของหน่วยงานต่างๆ ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับชม ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน
.
ขณะที่ ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทยอยเข้ารดน้ำดำหัว นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ , นายชัชวาลย์ ปัญญา , นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด และ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 4 ท่าน ที่บ้านพักราชการ ภายในศูนย์บ้านพักข้าราชการ 700 ปี กันอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละบ้านก็ได้มีการตกแต่งสถานที่กันอย่างสวยงาม ทั้งการทำซุ้มดอกไม้ และการประดับตกแต่งด้วยตุงลานนา ภายใต้ชื่องาน “สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2567” นอกจากนี้ ยังมีการจัดของที่ระลึกและอาหารไว้บริการผู้เข้ารดน้ำดำหัวอีกด้วย
.
ทั้งนี้ การสระเกล้าดำหัว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หมายถึง การชำระล้างสิ่งอัปมงคลออกจากร่างกาย เพื่อพร้อมรับปีใหม่ ด้วยการใช้น้ำขมิ้นส้มป่อยสระผม ตลอดจนนำน้ำขมิ้นส้มป่อยพร้อมสิ่งของและเครื่องสักการะ ไปมอบแก่ผู้ที่ตนนับถือ เพื่อเป็นการขอขมาที่อาจมีการล่วงเกิน ขอบคุณ แสดงความเคารพ และขอพรปีใหม่ ซึ่งเมื่อผู้ใหญ่ได้รับแล้ว ก็จะเอามือจุ่มน้ำขมิ้นส้มป่อยลูบศีรษะของตน และอาจสลัดใส่ผู้ที่ไปดำหัวคล้ายการประพรมน้ำมนต์อีกด้วย
.
/////////////// นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่