น่าน…ขยับต่อเนื่อง

Uncategorized

น่าน…ขยับต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 67 ในพื้นที่ตำบลน้ำพาง พท.เสี่ยง ระหว่าง พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 2 แห่ง ด้านตะวันออก อุทยานฯดอยภูคา ด้านตะวันตกอุทยานฯ แม่จริม
ปี 66 เดือนเมษายน เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุด Hotspot เดือนเดียว เกือบ 300 จุด
วันนี้ นายอำเภอแม่จริม คณะสงฆ์แม่จริม และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผอ.รร. ผอ.รพ.สต. อำเภอแม่ริม(บวร-บ้าน/วัด/โรงเรียน และราชการ) ร่วมหารือ ยกระดับ มาตรการควบคุมไฟป่า เดือนเมษายน67 ยก…สุดท้ายของปีนี้
ได้มติ 3 ข้อ…
1. เข้าป่า ทุกคนต้องแจ้งผู้นำชุมชน/หน.อช.
2 ห้ามคนนอกชุมชนหมู่บ้านเข้าป่า ในเขตบ้านอื่นๆ เด็ดขาด
3.เกิด Hotspot 5 จุดต่อวัน ปิดป่า 5 วัน
4.ร่วมสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายเสี่ยง ” คนโล๊ะเหล่า ร่วมเฝ้าป่า”
มีผล ตั้งแต่ 12 – 30 เมษายน 67
“เป้าหมาย ต้องไม่เกิดไฟป่าเพิ่มขึ้น ”

น่านต้อง….รอดฝุ่น
น่าน..ต้องอากาศสดใส
น่าน..ต้องลมหายใจสะอาด/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน