มุกดาหาร จัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

Uncategorized

มุกดาหาร จัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 


มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมแม่โขง โรงแรมริเวอร์วิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง พร้อมด้วย นางพิสมัย ภูนาเมือง ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร คณะวิทยากร ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน ให้การต้อนรับ
นางพิสมัย ภูนาเมือง ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร บูรณาการร่วมกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้จัดโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง มีกลุ้มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชนวัยทำงานที่ว่างงานและสนใจเข้าอบรม จำนวน 50 คน ครอบคลุม 7 อำเภอ โดยเมื่อจบการอบรมแล้วทุกคนจะได้รับองค์ความรู้ในด้านการดูและสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ที่สำคัญจะเกิดการจ้างงานในชุมชน ในสถานพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน และตามสถานที่ท่องเที่ยว โดยการอบรมประกอบด้วย ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 แลไปฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2567
การฝึกอบรมในครั้งนี่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วิทยากรที่มาให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ได้ความความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดมุกดาหารและต่างจังหวัด

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177