ทำได้แน่ ! “พิพัฒน์” ยืนยัน ค่าแรงขั้นต่ำผ่านกลไกไตรภาคี ถึงเป้าหมาย 400 บาทในสิ้นปี 2567 และไปถึง 600 บาท ในปี 2570 อย่างแน่นอน

Uncategorized

ทำได้แน่ ! “พิพัฒน์” ยืนยัน ค่าแรงขั้นต่ำผ่านกลไกไตรภาคี ถึงเป้าหมาย 400 บาทในสิ้นปี 2567 และไปถึง 600 บาท ในปี 2570 อย่างแน่นอน


.
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน ยืนยันว่า การผลักดันนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ ผ่านกลไกของคณะกรรมการไตรภาคี 400 บาท ทั่วประเทศ ในปี 2567 กำลังดำเนินการอยู่ และจะดำเนินการไปถึง 600 บาท ในปี 2570 อย่างแน่นอน
.
นายพิพัฒน์ ให้รายละเอียดว่า การชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการอภิปรายทั่วไปอาจจะสื่อสารแล้วเกิดความเข้าใจผิด จึงขอยืนยันว่า ขณะนี้การดำเนินการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท นำร่อง 10 จังหวัด ที่ดำเนินการ ผ่านคณะกรรมการไตรภาคี ประกาศใช้วันที่ 13 เมษายน 2567 เป็นการดำเนินการเป็นขั้น เป็นตอน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีการเตรียมตัวรองรับผลกระทบต่างๆ
.
“ผมเองมีการสื่อสาร จากคำว่าการขึ้นค่าแรงเกิดเป็นหย่อม ความหมายก็คือเราต้องพยายามทำให้ไปทีละ section ทีละอาชีพ เพื่อความมั่นคงและเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการ เพราะฉะนั้นกระทรวงแรงงาน โดยท่านปลัดกระทรวงแรงงาน มีการเรียกประชุมไตรภาคี ก็คือฝ่ายนายจ้างลูกจ้าง และฝ่ายข้าราชการ ในวันที่ 26 มี.ค. 2567 ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการประกาศนำร่องใน 10 จังหวัด นั่นก็คือเราพยายามที่จะทำไปทีละขั้น ทีละตอน ซึ่งในความหมายที่ผมได้สื่อออกไปนั้น ผมคิดว่าเราทำอย่างนักวิชาการทำให้ผู้ประกอบการได้รับรู้ รับทราบว่านโยบายของรัฐบาลเรื่อง 400 บาท ค่าแรงขั้นต่ำประกาศทั่วประเทศในปี2567 เป็นเป้าหมาย”นายพิพัฒน์ กล่าว
.
นายพิพัฒน์ ให้ความมั่นใจด้วยว่า กระทรวงแรงงาน ได้พิจารณาดำเนินการขึ้นค่าแรงผ่านกลไกของคณะกรรมการไตรภาคี โดยจะดำเนินการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไปจนถึง 600 บาท ในปี 2570 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา
*********