นายอำเภอกระนวน นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าแสดงความจงรักภักดี ถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

Uncategorized

นายอำเภอกระนวน นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าแสดงความจงรักภักดี ถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 08.00 น. ที่หอประชุมอำเภอกระนวน นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน ภาคเอกชน และ ประชาชน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง สร้างความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นมาให้แก่ราชอาณาจักรไทยมาจวบจนถึงกาลสมัยปัจจุบัน และราชวงศ์จักรีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข พสกนิกรทุกหมู่เหล่าจึงพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณประกอบพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี ขึ้นทั่วทั้งแผ่นดิน ให้สถิตมั่นในดวงใจของราษฎรไทยตลอดไป

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2525 กำหนดให้วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราช เพื่อเป็นการสำแดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีพระเดชพระคุณเป็นล้นพ้นแก่ชาติไทย//////////คเณศวร เกษอินทร์