รายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาในพื้นที่ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

Uncategorized

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาในพื้นที่ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


………………..
๑. หน่วย : ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

๒. ภารกิจ : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “วันจักรี”

๓. วัน เวลา : ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๔. สถานที่ : ณ วัดโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

๕. รายละเอียด : นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอดงหลวง/วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๔/๖๒ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” รหัส ๔A-๒๖๓ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “วันจักรี” ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณวัดโพธิ์ชัย ผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน และจิตอาสา ๙๐๔ ในพื้นที่เข้าร่วมฯ ประมาณ ๑๕๐ คน

๖. ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
https://maps.app.goo.gl/DYd2uJHBtxYVhBBj7