อำเภอกระนวน จัดกิจกรรมรณรงค์ใช้งานแอปพลิเคชัน ThaID และแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

Uncategorized

อำเภอกระนวน จัดกิจกรรมรณรงค์ใช้งานแอปพลิเคชัน ThaID และแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ห้วงเช้า นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสุดใจ ธรรมขันธ์ ปลัดอำเภอ ออกขับเคลื่อนและรณรงค์การใช้งานแอปพลิเคชัน ThaID โดยออกรณรงค์เคาะประตูบ้าน ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงใหญ่ เพื่อแนะนำแก่ประชาชนในการติดตั้งการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ThaID และ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการผ่านระบบดิจิทัลให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย////คเณศวร เกษอินทร์..