จังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

Uncategorized

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”บำเพ็ญสาธารณประโยชน์โบราณสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณเวียงเจ้าเงาะ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2566 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมกันทาสีป้ายโบราณสถานเวียงเจ้าเงาะ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบโบราณสถาน นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรชาวไทยทุกคน มีความเสียสละ และความสมัครสมานสามัคคี มีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปวงข้าพสกนิกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ทุกหมู่เหล่า ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ตลอดจนทรงห่วงใยและคำนึงถึงความอยู่ดี มีสุขของประชาชน
ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์ 0612928668 …………………………//////////////////////………………………..