ผู้ว่าฯ นครพนม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ปล่อยพันธุ์ปลาถวายเป็นพระราชกุศล

Uncategorized

ผู้ว่าฯ นครพนม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ปล่อยพันธุ์ปลาถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567

วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.00 น. วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วยนางสงวน จันทร์พร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ปล่อยพันธุ์ปลาถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ผู้พิพากษา อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพี่น้องประชาชน ร่วมพิธี
โดยกิจกรรมในวันนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการตามรอย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการพระศาสนา พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงเป็นแบบอย่างแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยในการนำหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติ ทรงเป็นมิ่งขวัญและที่เคารพเทิดทูนของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา
นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้กล่าวเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2567

สุเทพ หันจรัส ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครพนม รายงาน