ขอนแก่น.ฝนายอำเภอกระนวน ตรวจเยี่ยมหน่วยคัดเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2567 หน่วยงานสิทธิมนุษยชนร่วมสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

Uncategorized

ขอนแก่น.ฝนายอำเภอกระนวน ตรวจเยี่ยมหน่วยคัดเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2567 หน่วยงานสิทธิมนุษยชนร่วมสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ห้วงเช้า นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน ตรวจเยี่ยมหน่วยคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2567 ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2567 หน่วยคัดเลือกหอประชุมอำเภอกระนวน พร้อมร่วมพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และยังมีหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งกองทัพบกพิจารณาให้เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการได้ โดยบรรยากาศการคัดเลือกทหารฯ เป็นไปอย่างคึกคึก มีครอบครัว และ ญาติและ เพื่อนๆ ของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาคอยเป็นกำลังใจจำนวนมาก