โรงพยาบาลศรีสะเกษ คิกออฟ 30 บาท รักษาทุกที ด้วยบัตร ปชช. ใบเดียว มาตรฐานใหม่สุขภาพไทยถ้วยหน้า

Uncategorized

โรงพยาบาลศรีสะเกษ คิกออฟ 30 บาท รักษาทุกที ด้วยบัตร ปชช. ใบเดียว มาตรฐานใหม่สุขภาพไทยถ้วยหน้า


***เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 ที่ห้องอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีสะเกษ นายแพทย์ฐิสริน ตรรกเมธา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (คนที่2) เป็นประธานเปิดกิจกรรม คิกออฟ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตร ปชช. ใบเดียว มาตรฐานใหม่สุขภาพไทยถ้วนหน้า โดยภายในงานมีประชาชนเดินทางมาต่อคิวลงทะเบียนเข้าระบบใช้ 30 บาท รักษาทุกที ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวกับทางโรงพยาบาล
***นายแพทย์ฐิสริน ตรรกเมธา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (คนที่2) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ เพื่อความสะดวกในการรับบริการสาธารณสุข ประชาชนเพียงแค่ยื่นบัตรประชาชน ในกรณีเด็กเล็กแค่ใช้สูติบัตรพร้อมบัตรประชาชนผู้ปกครอง ยื่นต่อหน่วยบริการทุกแห่งที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็จะได้รับการดูแลและรักษาตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยบริการ และเมื่อรับบริการเสร็จ ระบบจะบันทึกประวัติการรับบริการของท่านโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องรับยา หากเป็นโรงพยาบาลที่มีโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านหรือส่งยาทางไปรษณีย์ ก็สามารถเลือกรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้โดยติดต่อที่ห้องจ่ายยา
***ส่วนที่เป็นผู้ป่วยเดิมและมีนัดรับบริการกับทางหน่วยบริการอยู่แล้ว ก็ให้เข้ารับบริการตามนัดหมายเช่นเดิม ส่วนกรณีที่เกิดภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติถึงแก่ชีวิต (UCEP) ท่านสามารถใช้สิทธิ UCEP เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่ (Universal Coverage for Emergency Patients) ที่เป็นสิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐบาลเพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตให้สามารถเข้ารับการรักษาใน รพ.ทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤตหรือสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย โดยยื่นบัตรประชาชน ในกรณีเด็กให้ใช้สูติบัตร และแจ้งใช้สิทธิ UCEP
***นายแพทย์ฐิสริน กล่าวต่อไปว่า โรงพยาบาลศรีสะเกษได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการตามนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ โดยได้มีการเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนผู้ให้บริการทางการแพทย์ ProviderID ลงทะเบียนผู้รับบริการ Health ID การส่งข้อมูลการรักษาพยาบาล Personal health record ผ่านทางระบบหมอพร้อม ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
***ซึ่งโรงพยาบาลศรีสะเกษของเราพร้อมให้บริการประวัติการรักษาออนไลน์ บริการจองคิวและแจ้งเตือนนัดออนไลน์ บริการส่งต่อการรักษาโดยไม่ใช้ใบส่งต่อการปรึกษาแพทย์ /เภสัชกรผ่านระบบการแพทย์ทางไกล (telemedicine) บริการออกใบรับรองแพทย์ดิจิตอล บริการรับยาที่บ้านผ่าน health rider หรือร้านยาที่เข้าร่วมโครงการฟรีและยังมีบริการเจาะเลือดที่คลินิกและเอกชนใกล้บ้าน หากมีข้อสงสัยในการรับบริการสามารถสอบถามได้ที่ 1330 หรือติดต่อประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลศรีสะเกษ 045- 611503//////////สสราวุต อ่อนทรวง