ร.13 พัน.3 เข้าช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

Uncategorized

ร.13 พัน.3 เข้าช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีข

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 พันโท ยุทธศักดิ์ ช่างบุ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 จัดกำลังพลชุดช่าง และกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับผู้นำชุมชน เข้าสำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชน และสถานศึกษา ที่ได้รับความเสียจากพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยได้เข้าดำเนินการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยเบื้องต้น ณ บ้านดงปอ ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วย โดยมีสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายปานกลาง จำนวน 3 หลัง และบ้านเรือนประชาชนเสียหายเล็กน้อย จำนวน 12 หลัง หน่วยจึงได้จัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชน
จากการที่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ ทำให้เจ้าของบ้านพร้อมผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกปลาบปลื้มใจ และได้กล่าวขอบคุณที่หน่วยทหารได้จัดกำลังพลเข้ามาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้
//////////////////////////////////////
ข้อมูลภาพข่าว
ร.ต.กฤษฎา มณีใส
เบอร์โทรศัพท์ 0885397430
กรมทหารราบที่ 13