จิตอาสา มทบ.38 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง อ.สองแคว” ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มทบ.38

Uncategorized

จิตอาสา มทบ.38 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง อ.สองแคว” ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มทบ.38


เมื่อ 26 มี.ค. 67, 1530 พล.ต.คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38 /ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.38 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน, ชป.กร.ประจำอำเภอสองแคว และชุดแพทย์เดินเท้า รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ อสม. ลงพื้นที่ช่วยเหลือให้กำลังใจ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ผักปลอดภัย, เมล็ดพันธุ์ผัก จากโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน และกล่องยาเวชภัณฑ์ ให้กับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ พิการ ทุพพลภาพ และยากไร้พื้นที่ตามแนวชาย ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน จำนวน 3 ครอบครัว ดังนี้ 1.) นางเคียน เสารางทอย อายุ 73 ปี บ.น้ำปาน ม.3 ต.ชนแดน ป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพอง 2.นางจันดี ภูเท็ง อายุ 72 ปี บ.วังเสา ม.3 ต.ชนแดน ผู้พิการทางการมองเห็นและการสื่อสาร และ
3. นายพงศ์พัฒน์ พิมพ์แดง อายุ 59 ปี บ.ปางกอม ม.5 ต.ชนแดน ป่วยเป็นโรคเบาหวาน,ไตวายเรื้อรังและหัวใจเต้นผิดจังหวะ
สร้างความสุขแก่กลุ่มเปราะบางดังกล่าวมีความซาบซึ้งใจที่ได้รับการช่วยเหลือครั้งนี้ #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน 081-0342455 รายงาน