น่าน เกษตรจังหวัดน่าน มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567

Uncategorized

น่าน เกษตรจังหวัดน่าน มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยะพงษ์ผลิตเดช ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ปี 2567 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชน ซึ่งมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสาหร่ายน้ำจืดบ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อผลิตเครื่องหอม อำเภอนาน้อย
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง
4. รางวัลชมเชย วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แม่จริม อำเภอแม่จริม
โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือน มีนาคม 2567/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน