จังหวัดอุตรดิตถ์​บูรณาการร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ทำการปกครองอำเภอพิชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

Uncategorized

จังหวัดอุตรดิตถ์​บูรณาการร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ทำการปกครองอำเภอพิชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เปิดปฏิบัติการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพระภิกษุสงฆ์ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในกิจกรรมวัดสีขาวของจังหวัดอุตรดิตถ์ และมาตรการ Re-X-ray
เมื่อเวลา09.00​น.ของวันที่ 26 มีนาคม 2567 นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รอง ผวจ.อต. นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ.อต.
โดยนายอนวัช สัตตบุศย์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ บูรณาการร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ทำการปกครองอำเภอพิชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เปิดปฏิบัติการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพระภิกษุสงฆ์ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในกิจกรรมวัดสีขาวของจังหวัดอุตรดิตถ์ และมาตรการ Re-X-ray ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick win) ในการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในระยะ 1 ปี โดยนำร่องเปิดปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอพิชัย มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 3 วัด พระสงฆ์ จำนวน 18 รูป ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะทั้งหมดทุกรูป
ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​0612928668