รมว.ยุติธรรมให้กำลังใจ ลูกหนี้ กยศ. ปรับโครงสร้าง – ปลดผู้ค้ำ หนี้ กยศ. ที่จังหวัดยะลา ชี้ ความยุติธรรมต้องไม่มีวันหยุด

Uncategorized

รมว.ยุติธรรมให้กำลังใจ ลูกหนี้ กยศ. ปรับโครงสร้าง – ปลดผู้ค้ำ หนี้ กยศ. ที่จังหวัดยะลา ชี้ ความยุติธรรมต้องไม่มีวันหยุด


วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 2 จังหวัดยะลา ที่ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (หอประชุมเล็ก) ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี ที่ปรึกษารัฐมนตรี, เลขานุการรัฐมนตรี, ปลัดกระทรวงยุติธรรม, รองปลัดกระทรวงยุติธรรม, ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดยะลา, ผู้จดัการกองทนุ เงินใหกู้ยืมเพื่อการศึกษา,อธิบดีกรมคุ้มครองสุทธิและเสรีภาพ,อธิบดีกรมบังคับคดี และลูกหนีกยศ.ร่วมพิธี
ภายในงาน มีการนําเสนอภารกิจกองทุนยุติธรรม และภารกิจการเยียวยาผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา มีการเสวนา “หนี้และการปลดหนี้อย่างยั่งยืน” และหลังจาก ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทําพิธีเปิดงาน ได้มอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จํานวน 18 ศูนย์ จากนั้น คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะผู้บริหาร เดินชมบูธนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในพื้นที่และตรวจเยี่ยมชมการไกล่เกลี่ย บริเวณห้องไกล่เกลี่ยอีกด้วย
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า วันนี้ก็เป็นมหกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ แก้ปัญหาหนี้ กยศ.และ หนี้อื่นๆด้วย ส่วนตัวรู้สึกว่าได้รับการตอบรับและเกิดประโยชน์กับประชาชนแน่นอน อย่างน้อยได้รู้ว่าหนี้ตัวเองจริงๆ บางคนได้เงินคืนก็มี
เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเข้ามาแก้ไข้ในเบื้องต้น ก็ได้รับความกรุณาจากเจ้าหนี้ ปกติลูกหนี้ไม่มีเงินใช้ ก็ต้องไปฟ้องร้อง วันนี้ก็มาสู่การไกล่เกลี่ซึ่งเป็นการไกล่เกลี่ยที่เราพยายามให้ความรู้กับลูกหนี้ด้วย
กฎหมายใหม่ที่มีการแก้ไปเมื่อ สมัยรัฐบาลที่แล้ว จริงๆ ตนเองก็เป็นคนเสนอ พรรคประชาชาติ เป็นคนเสนอกฎหมายนี้ ก็คือ หนี้การศึกษาเดิมไม่ให้มีดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ แต่มีการแก้ไข ให้มีดอกเบี้ยและเบี้ยปรับไม่เกิน 1.5 ต่อปี ซึ่งกฎหมายตัวนี้ให้ย้อนไปในอดีตด้วย ถ้าใครยังไม่ปิดบัญชี ถ้าใช้เงินไปแล้วให้เอาเงินก้อนนั้นหักเป็นเงินต้น ถ้าใช้เงินเกินก็ได้เงินคืน
วันนี้ก็ได้มีลูกหนี้ กยศ. มาร่วมจำนวนเยอะมาก เพราะอย่างน้อยวันนี้ที่มาแสดงตัวก็ได้ปลดผู้ค้ำไปเลย ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่เหมือนมาจัด เป็นยุติธรรมเคลื่อนที่ เพราะความยุติธรรมต้องไม่มีวันหยุด ซึ่งที่ จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่สองที่จัดขึ้น และจะไปทั่วทุกทั่งประเทศ ในจังหวัดอื่นๆต่อไป
ทางด้านนางนิธิมา ลามะ แกนนำลูกหนี้กยศ. 3 จชต.กล่าวว่า วันนี้ได้มีโอกาสมาปรับโครงสร้างหนี้ คนให้ความสนใจเยอะมาก ซึ่งทราบว่าหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ในพื้นที่ปัตตานีและนราธิวาสด้วย ก็รู้สึกดีใจถ้าสามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้