ขอแสดงความยินดีกับ พล.อ.ต.ณัฎฐอรรจน์ ถวิลหวัง ประธานที่ปรึกษา

Uncategorized

ขอแสดงความยินดีกับ พล.อ.ต.ณัฎฐอรรจน์ ถวิลหวัง ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านกฏหมายของประชาชน ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ วุฒิสภา ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สมาคมชาว อีสาน ให้เป็นนายกสมาคมชาวอีสาน เมื่อ 19 มีนาคม 2567 นี้//////บรรหาร บุญเขต