พิพัฒน์”ห่วงใยแรงงาน ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยลูกจ้างน้ำท่วมศรีราชา ขอความร่วมมือนายจ้างไม่ถือเป็นวันลา ได้ค่าจ้างปกติ

Uncategorized

พิพัฒน์”ห่วงใยแรงงาน ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยลูกจ้างน้ำท่วมศรีราชา
ขอความร่วมมือนายจ้างไม่ถือเป็นวันลา ได้ค่าจ้างปกติ

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณี สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในเขตพื้นที่ อ.ศรีราชา
เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา ส่งผลทำให้น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ทันทีที่ทราบข่าวในเรื่องนี้ ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ผมมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวและเบื้องต้นได้รับรายงานจากนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงานว่า ได้กำชับให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ จ.ชลบุรี ที่ประสบอุทกภัยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจข้อมูลสถานประกอบการ ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบตามภารกิจกระทรวงแรงงานในทันที

“ผมมีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านที่โรงงานถูกน้ำท่วม ผมได้ให้หน่วยงานในสังกัดประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ให้มีมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้ เนื่องจากน้ำท่วมสูงหรือเส้นทางถูกตัดขาด ให้ลูกจ้างสามารถหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และจ่ายค่าจ้างให้ตามปกติ
พร้อมกำชับให้ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน (5 เสือแรงงาน) ในพื้นน้ำท่วมเฝ้าระวังสถานการณ์ และสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือตามภารกิจกระทรวงแรงงานอย่างเต็มกำลัง” นายพิพัฒน์ กล่าว

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวผมได้รับรายงานจากนายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดชลบุรีที่ได้ประสานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี พบว่า มีสถานประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ได้รับผลกระทบประมาณ 10 แห่ง ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบประมาณ 300 คน จากสถานประกอบกิจการทั้งหมด จำนวน 125 แห่ง มีพนักงานจำนวน 15,473 คน โดยลูกจ้างส่วนใหญ่ยังสามารถเข้าทำงาน และได้รับค่าจ้างตามปกติ บางส่วนได้รับผลกระทบจากการที่รถรับส่งพนักงานต้องเปลี่ยนเส้นทางการวิ่ง รถเสีย เป็นต้น โดยสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ได้ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ให้มีมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้ เนื่องจากน้ำท่วมสูงหรือเส้นทางถูกตัดขาด ให้ลูกจ้างสามารถหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และจ่ายค่าจ้างให้ตามปกติ รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ลูกจ้างสามารถเข้าทำงานได้อย่างปลอดภัย ในสถานการณ์ดังกล่าวด้วย ส่วนการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา ได้นำน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค เพื่อช่วยเหลือสถานประกอบกิจการที่ประสบน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับความเดือดร้อนและต้องการขอรับความช่วยเหลือ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506