สกลนคร..อ.บ้านม่วง  พิธีวางศิลาฤกษ์ หล่อพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ที่วัดบ้านคำปลาฝา

Uncategorized

สกลนคร..อ.บ้านม่วง  พิธีวางศิลาฤกษ์ หล่อพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ที่วัดบ้านคำปลาฝา

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.09 น.พิธีวางศิลาฤกษ์ หล่อพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ที่วัดบ้านคำปลาฝา ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

พระประยูร กัณตวันโณ เจ้าอาวาสพ ระครูบวรธรรมรักขิต (หลวงตาเลิศ ชินวังโส) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ เกจิดังแห่งลุ่มน้ำโขง ประธานฝ่ายสงฆ์ ตอกไม้มงคล 9 อย่างและเจิมแผ่นศิลาฤกษ์พร้อมอธิฐานจิต เพื่อความเป็นศิริมงคล

นายสุมิตร ดวงสีดา ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค4 เดินทางมาเป็นประธานในพิธี

นายชยันต์ ธานะราช ประธานจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี

1.เพื่อเป็นที่สักการะบูชา ยึดเหนี่ยวจิตใจของพระสงฆ์สามเณรและตนในชุมชน

2.เพื่อสร้างความสมัตรสมาน สามัคคีปรองดองในชุมชนและ

3.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2567 ที่จะถึงนี้

จากนั้นประธานได้กล่าวให้โอวาทพุทธศาสนิกชนที่ร่วมหล่อพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ถือเป็นเรื่องที่ดีเป็นมงคลเป็นกุศลยิ่งต่อวัดบ้านคำปลาฝา พระสงฆ์สามเณร และชาวบ้านคำปลาฝายิ่ง ถือเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาชั่วลูกชั่วหลานสืบไป

จากนั้นพิธีกรชื่อดัง ดร.กิตชัย โคงัน ผอ.โรงเรียนคำปลาฝา-นาทวี เชิญประธานในพิธีขึ้นเทปูนเพื่อเป็นศิริมงคล

นอกจากนั้นยังมีดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกอบจ.สกลนครและนายกสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย
และนายปิยะพงศ์ หล้าสอน นายกอบต.ดงเหนือ กำนัน ผู้ใหญ่ อสม.ตลอดจนชาวบ้านในตำบลมาร่วมงาน ร่วมกันหล่อพระจนเสร็จทั้ง 5 พระองค์ภายในวันเดียว ฟ้ามืดครื้มร่มเย็น แต่ฝนไม่ตก ทุกคนร่วมงานบุญต่างอนุโมทนาสาธุกันถ้วนหน้า//////ชยันต์ ธานะราช…/รายงาน