พิธี ถวายน้ำสรงพระราชทาน ผ้าห่ม ผ้าไตรพระราชทาน ในงานประเพณีหกเป็ง ไหว้สาพระธาตุภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2567

Uncategorized

พิธี ถวายน้ำสรงพระราชทาน ผ้าห่ม ผ้าไตรพระราชทาน ในงานประเพณีหกเป็ง ไหว้สาพระธาตุภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2567

เมื่อค่ำวันที่18 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 น.ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ท่านนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี ถวายน้ำสรงพระราชทาน ผ้าห่ม ผ้าไตรพระราชทาน ในงานประเพณีหกเป็ง ไหว้สาพระธาตุภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2567
ประธานจุดรูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพิธีถวายผ้าห่มพระบรมธาตุภูเพียงแช่แห้ง และผ้าไตรพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชน ประชาชนชาวจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธี
จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประกอบพิธี ถวายน้ำสรงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และประกอบพิธีถวายผ้าห่มองค์พระธาตุ พระราชทาน และถวายผ้าไตรพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง อ่านหมายรับสั่งสำนักพระราชวัง พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ ตั้งพัดยศ เจริญชัยมงคลคาถา รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ถวายผ้าไตร แต่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป หัวหน้าส่วนราชการถวายเครื่องไทยทาน พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ตั้งพัดยศ
งานประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง เพื่อเป็นการทำบุญฉลองพระธาตุ ในวันขึ้น 11 15 ค่ำเดือน 6 (เหนือ) หรือในราวปลายเดือนกุมภาพันธ์ หรือต้นเดือนมีนาคมของทุกปี
/ภาพข่าว/พ.อ.พยอม บุญทร/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน