โรงพยาบาลลานนา เตรียมความพร้อม ดูแลผู้ป่วยประกันสังคม “โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ” (OSA) พร้อมให้บริการเดือนพฤษภาคม 2567 นี้

Uncategorized

โรงพยาบาลลานนา เตรียมความพร้อม ดูแลผู้ป่วยประกันสังคม “โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ” (OSA)
พร้อมให้บริการเดือนพฤษภาคม 2567 นี้
.
จากที่สำนักงานประกันสังคม ประกาศดูแลผู้ประกันตนป่วย “โรคหยุดหายใจขณะหลับ” สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่เลือกประกันตน หรือสถานพยาบาลที่มีบริการ โดยใช้สิทธิประกันสังคม เบิกค่า Sleep test และ ค่าอุปกรณ์เครื่อง CPAP และอุปกรณ์เสริมสำหรับการรักษาได้นั้น

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา กล่าวว่า โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea: OSA) เป็นภาวะความผิดปกติอย่างหนึ่งของการหายใจที่เกิดขึ้นระหว่างนอนหลับ เป็นอันตราย และอาจทำให้เกิดความผิดปกติอื่นตามมาจนถึงเสียชีวิตได้ พบได้ในทุกวัย มักจะพบมากในกลุ่มผู้ชาย หรือกลุ่มที่มีน้ำหนักตัวมาก ผู้ป่วยที่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับ (OSA) จะสร้างปัญหาต่อสุขภาพหลายชนิด เช่น โรคความดันโลหิตสูง , โรคหัวใจ , โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น

โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา3 เป็นโรงพยาบาลในสังกัดประกันสังคม ที่มีผู้ประกันตนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน รวมกัน เกือบ 200,000 คนแล้วในขณะนี้ ตระหนักถึงหน้าที่ดูแลผู้ประกันตนให้มีสุขภาพดี จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการนำเครื่อง Sleep Lab มาให้บริการต่อผู้ป่วยที่สงสัยว่าตนเองป่วยเป็น “โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ”โดยได้สั่งซื้อเครื่องมือการทำ Sleep Lab , อุปกรณ์เครื่อง CPAP และอุปกรณ์เสริมสำหรับการรักษา เป็นเครื่องเพิ่มความดันในทางเดินหายใจ เพื่อให้ความดันอากาศในทางเดินหายใจเป็นบวกตลอดเวลา สามารถปรับแรงดันได้ ใช้ร่วมกับหน้ากากครอบจมูกหรือปาก แต่ละชุดประกอบด้วยตัวเครื่องหน้ากาก ท่อต่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ครบถ้วน และในขณะนี้ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่พยาบาล ไปอบรมการดูแลผู้ป่วย ซึ่งคาดว่าจะพร้อมบริการในตรวจรักษาผู้ประกันตนป่วย “โรคหยุดหายใจขณะหลับ” ได้ในเดือนพฤษภาคม 2567 นี้

สำหรับผู้ประกันตน ที่สงสัยว่าตนเองจะมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับ (OSA) ต้องการเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลลานนา สามารถเตรียมความพร้อมแต่บัดนี้ โดยการกดเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม มาเป็น โรงพยาบาลลานนา หรือ โรงพยาบาลลานนา3 ด้วยตนเองง่ายๆ ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2567 นี้เท่านั้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลลานนา โทร.052 134777
.
////////////// นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่