ลำพูน / ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนแถลงข่าว “การจับกุมตรวจยึดรถจักรยานยนต์ดัดแปลง และทำลายท่อรถเสียงดัง” เป็นรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพท่อรถเสียงดังเกินกฎหมายกําหนด จํานวน 302 ราย

Uncategorized

ลำพูน / ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนแถลงข่าว “การจับกุมตรวจยึดรถจักรยานยนต์ดัดแปลง และทำลายท่อรถเสียงดัง” เป็นรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพท่อรถเสียงดังเกินกฎหมายกําหนด จํานวน 302 ราย

ที่กองบังคับการตำรวจภูธรลำพูน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้มีการจัดแถลงข่าว “การจับกุมตรวจยึดรถจักรยานยนต์ดัดแปลง และทำลายท่อรถเสียงดัง” โดยมี พลตํารวจตรี บุณยวัต เกิดกล่ำ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน พร้อ รองผู้บังคับการฯ, ผู้กำกับการสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัดฯ และ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ(กต.ตร.)ภูธรจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงข่าว และเป็นสักขีพยานการทำลายท่อรถเสียงดังในครั้งนี้

ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน กล่าวว่า ที่ผ่านมา ตำรวจภูธรภาค 5 ได้มีนโยบายโครงการคืนความสงบสุขให้แก่ประชาชน เชียงใหม่-ลำพูน ทางตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน จึงได้ออกมาตรการตรวจจับ ตรวจยึดรถดัดแปลงสภาพ ท่อดัง ดําเนินการจับกุมตั้งแต่ เดือน มกราคม 2567 เป็นต้นมา โดยให้สถานีตํารวจในสังกัดทุกสถานี เข้มงวดออกตรวจตราดูแลความสงบสุขแก่พี่น้องประชาชน ป้องกันปราบปรามการเกิดเหตุ โดยเฉพาะในเทศกาล ทุกพื้นที่จังหวัดลําพูน เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ลดการรวมกลุ่มของกลุ่มวัยรุ่น อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และทําให้พื้นที่เกิดความสงบเรียบร้อย

จากการดำเนินการดังกล่าว ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 ถึง 13 มีนาคม 2567 สามารถจับกุมรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพท่อรถเสียงดังเกินกฎหมายกําหนด จํานวน 302 ราย โดยได้รับจากการแจ้งเบาะแสของประชาชน จํานวน 43 ราย

ทั้งนี้ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน ได้ฝากถึงผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน ใช้รถไม่ถูกต้อง ร่วมถึงการออกมารวมกลุ่มกันในยามค่ำคืน ก่อความเดือดร้อนรําคาญให้กับประชาชน อันจะนําไปสู่การก่อเหตุอื่นๆ การกระทําดังกล่าวจะเป็นภัยกับตัวเด็กเอง และสุดท้ายผู้ปกครองจะต้องเดือนร้อนไปด้วย โดยผู้ปกครองจะมีความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)คุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ.2567 อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบเหตุ สามารถแจ้งได้ที่หมายเลน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง..
////////////// นิวัตร ธาตุอินจันทร์์ รายงาน