รมว.แรงงาน พิพัฒน์ ชูมาตรฐานผู้ฝึกสอนมวยไทย วันครบรอบ 32 ปีสถาปนากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผลงานโบว์แดงดัน Soft Power Thai

Uncategorized

รมว.แรงงาน พิพัฒน์ ชูมาตรฐานผู้ฝึกสอนมวยไทย วันครบรอบ 32 ปีสถาปนากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผลงานโบว์แดงดัน Soft Power Thai

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ THE BEST OF DSD ก้าวสู่ THAILAND SOFT POWER เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านซอฟต์พาวเวอร์ กีฬามวยไทยที่บูรณาการระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2567 (ครบรอบ 32 ปี) และมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายกิจกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงภารกิจของ โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายปรีชา ลาลูน รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถานประกอบกิจการ ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณโถง ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานในงานว่า กระทรวงแรงงานมีนโยบายการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทุนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ดนตรี ภาพยนตร์ แฟชั่น กีฬา การท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งกีฬามวยไทย เป็นหนึ่งในกีฬาที่รัฐบาลส่งเสริมให้เป็น Soft Power ที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับคนไทย กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย เพื่อให้ครูมวยหรือผู้ที่สนใจประกอบอาชีพนี้ มีมาตรฐานเพื่อใช้ในการรับรองว่ามีฝีมือ ความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการประกอบอาชีพเป็นครูมวยได้ ซึ่งได้ส่งเสริมให้มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย สำหรับครูมวยหรือผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพครูมวยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีความเชื่อมั่นว่า การส่งเสริมและผลักดันตามโครงการ THE BEST OF DSD ก้าวสู่ THAILAND SOFT POWER เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานในครั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการจ้างงานและส่งเสริม Soft Power เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ทุกวันที่ 15 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบการสถาปนากรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งปีนี้ ครบรอบปีที่ 32 แล้ว จึงขอส่งความปรารถนาดี ไปถึงบุคลากรของกรมทุกท่านให้มีพละกำลัง พร้อมความมุ่งมั่นเพื่อสรรสร้างทักษะดีให้แก่แรงงานทุกระดับต่อไป นอกจากนี้ ภายในงานยังมีอีก 6 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) พิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงาน สูง 6 ชั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2) การมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับ 1 ให้กับค่ายมวยชั้นนำและสถานศึกษาด้านกีฬา จำนวน 15 แห่ง 3) มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ครูมวยที่เผยแพร่กีฬามวยไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 4 ท่าน 4) มอบโล่รางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีพ.ศ.2567 จำนวน 15 แห่ง 5) การมอบรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวดสื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเภทการพัฒนาทักษะภาษา (จีนกลาง) ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 5 รางวัล ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิกส์ จำกัด บริษัทสยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด มูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 6) รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จากบริษัท อีมิแน้นแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 300,000 บาท ให้แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนำไปติดตั้ง ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงาน 6 ชั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกกิจกรรมที่กล่าวมา เป็นภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งสิ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกรม ที่พร้อมทำหน้าที่ในการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ โดยมีภาคีเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งภาครัฐ ภาาคเอกชนและสถาบันการศึกษามีส่วนร่วมและสนับสนุนในการดำเนินงานด้วย

ด้าน นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเสริมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความยินดี มุ่งมั่น พร้อมที่จะพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง หากแรงงานก็ดี หรือสถานประกอบกิจการก็ดี ที่ต้องการจะเข้ารับการฝึกทักษะในหลักสูตรต่างๆ ด้วยตนเอง หรือต้องการฝึกให้แก่ลูกจ้างของตน รวมถึงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือรับรองความรู้ความสามารถ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยงานของกรม ได้แก่ สถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th