เจรจาสำเร็จ รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” พบผู้ว่าฯ จ. เคียงกี ขยายผลเยือนเกาหลีลงนามบันทึกเจรจา จ้างแรงงานไทยภาคท่องเที่ยวและบริการเพิ่มทันที !! สมัคร 16-17 มี.ค นี้

Uncategorized

เจรจาสำเร็จ รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” พบผู้ว่าฯ จ. เคียงกี ขยายผลเยือนเกาหลีลงนามบันทึกเจรจา จ้างแรงงานไทยภาคท่องเที่ยวและบริการเพิ่มทันที !! สมัคร 16-17 มี.ค นี

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และนายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมคารวะนายคิม โดง ยอน ผู้ว่าราชการจังหวัดเคียงกี สาธารณรัฐเกาหลี ณ ศาลากลางจังหวัดเคียงกี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และหารือข้อราชการ ประเด็นการขยายตลาดแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนายนิธิพัฒน์ วัฒนสุวกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า จังหวัด “เคียงกี” เป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดและพื้นที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเกาหลี ด้วยเป็นที่ตั้งเมืองหลวง “กรุงโซล” และเมืองเศรษฐกิจ “อินชอน” รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่เกษตรกรรม ทำให้การจ้างงานร้อยละ 50 ของเกาหลีใต้อยู่ที่นี่ ซึ่งการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเคียงกีในวันนี้ บรรยากาศระหว่างกันเต็มไปด้วยไมตรีจิต จังหวัดเคียงกีตอบรับเป็นอย่างดี โดยได้แลกเปลี่ยนแนวทางขจัดปัญหาและอุปสรรค และบันทึกการเจรจาระหว่างกระทรวงแรงงาน แห่งราชอาณาจักรไทย กับจังหวัดเคียงกี สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อนำไปสู่การเพิ่มการจ้างแรงงานไทยไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านกรมการจัดหางานต่อไป นอกจากนี้ฝ่ายไทยจะส่งเสริมให้แรงงานไทยเรียนรู้ทักษะด้านภาษาเกาหลีมากขึ้น เพื่อผ่านการคัดเลือกทำงานตามเกณฑ์ที่ทางการเกาหลีใต้กำหนด

“ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ฝ่ายไทย ขอขอบคุณจังหวัดเคียงกี ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของแรงงานไทย ในความสามารถด้านงานบริการ และงานเกษตรเป็นอย่างดี เชื่อว่าการหารือกันในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างโอกาสการมีงานทำให้แรงงานไทย และทำให้นายจ้างเกาหลีมีแรงงานที่มีความรู้ ความชำนาญตรงความต้องการ เพียงพอกับการขับเคลื่อนกิจการอย่างแน่นอน” รมว.พิพัฒน์ กล่าว

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ปัจจุบันสาธารณรัฐเกาหลีมีความต้องการจ้างแรงงานชาวต่างชาติมากขึ้น และมีการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเกาหลีในพื้นที่นำร่อง 100 แห่ง รวมทั้งผู้ประกอบการโรมแรมและที่พักสามารถจ้างแรงงานชาวต่าง EPS ได้เป็นครั้งแรก ซึ่งแรงงานไทยถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่นายจ้างเกาหลีต้องการจ้างงาน ประเภทกิจการงานบริการ เนื่องจากมีความเป็นมิตร ยิ้มแย้ม และซื่อสัตย์ เหมาะกับงานบริการ จึงแจ้งความต้องการรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานมาที่ประเทศไทยแล้ว โดยจะมีจำนวนที่รอการคัดเลือก 3,188 อัตรา และเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคมนี้ คุณสมบัติเบื้องต้น รับเพศหญิง อายุระหว่าง 18 – 39 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ เคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี และไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี สามารถติดตามข่าวสารจากกรมการจัดหางานได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th ศึกษาวิธีการลงทะเบียน คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ toea.doe.go.th เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 14 ประเกทกิจการบริการ 2 (เพศหญิง) สอบถามเพิ่มเติมที่สายเจรจาสำเร็จ รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” พบผู้ว่าฯ จ. เคียงกี ขยายผลเยือนเกาหลีลงนามบันทึกเจรจา จ้างแรงงานไทยภาคท่องเที่ยวและบริการเพิ่มทันที !! สมัคร 16-17 มี.ค นี้ด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694