นครพนม.อำเภอนาหว้า..เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2567

Uncategorized

นครพนม.อำเภอนาหว้า..เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2567

วันนี้ 13 มีนาคม 2567 เวลา 10.45-12.30 น. ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ม.5 ต.เหล่าพัฒนา

นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2567 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในฤดูกาลผลิตใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่
#รองเท้าสึกก่อนกางเกงขาด
#นาหว้าโมเดล“ฮักแพงจบเจือ”
#การทำงานคือการทำบุญ //////สรวิศ ติภู-กึ้น เดชโฮม รายงาน โทร.0834294414