อบจ.อุตรดิตถ์​ร่วมกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ออกให้บริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุกแบบ One Stop Service

Uncategorized

อบจ.อุตรดิตถ์​ร่วมกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ออกให้บริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุกแบบ One Stop Service


เมื่อเวลา09.00​ น.ของ วันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ ห้างสรรพสินค้าศรีพงษ์พาร์ค อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
นายชัยศิริ​ศุ​ภ​รักษ์​จินดา​ นายก​องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมายให้กองสาธารณสุข​ อบจ. ร่วมกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ออกให้บริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุกแบบ One Stop Service เพื่อให้ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และสถานประกอบการ เข้าถึงการตรวจสุขภาพประจำปีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
โดยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ให้บริการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว ประเมินภาวะอ้วน , เจาะเลือด จัดเก็บสิ่งส่งตรวจอุจจาระ ปัสสาวะ , ตรวจมะเร็งปากมดลูก (แบบตรวจด้วยตนเอง) , เอกซเรย์ปอด และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งจัดขึ้นระหว่าง เดือนมีนาคม – กันยายน 2567 ให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 12.00 น.โดยตารางออกให้บริการเบื้องต้น ดังนี้
วันที่ 19 มีนาคม ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์
วันที่ 26 มีนาคม ณ บริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) วันที่ 2 เมษายน ณ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์​ วันที่ 23 เมษายน ณ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ 2 วันที่ 30 เมษายน ณ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ 1
วันที่ 14 พฤษภาคม ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี วันที่ 21 พฤษภาคม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 28 พฤษภาคม ณ สำนักงานโทรคมนาคมแห่งชาติ วันที่ 11 มิถุนายน ณ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ( หน่วยงานใกล้เคียง สถานีอุตุนิยมวิทยา สนง.เกษตรและสหกรณ์ ) วันที่ 18 มิถุนายน ณ ศาลาประชาคม ( หน่วยงานในศาลากลาง ) วันที่ 25 – 26 มิถุนายน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง รวม 6 โรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​0612928668