(#)อำเภอคำชะอี(#) จังหวัดมุกดาหาร

Uncategorized

(#)อำเภอคำชะอี(#)
จังหวัดมุกดาหาร

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
เวลา 09.30 น.

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอคำชะอี

เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดับอำเภอเตรียมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

โดยมี นายคมกริช ศาลาน้อย เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เกษตรอำเภอคำชะอี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผอ.ร.ร.ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ นายก อบต.บ้านค้อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านค้อ และผู้เกี่ยงข้องร่วมประชุม

ณ หอประชุมโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร///////////