น่าน จัดแถลงผลสรุปผลงานรอบ 6 เดือน ตามนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำส่วนราชการจังหวัดน่าน พบสื่อมวลชน

Uncategorized

น่าน

จัดแถลงผลสรุปผลงานรอบ 6 เดือน ตามนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำส่วนราชการจังหวัดน่าน พบสื่อมวลชน เชื่อมความสัมพันธ์ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาจังหวัดน่าน
ที่โรงแรม pim pool villa Nan อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน จัดแถลงผลสรุปผลงานรอบ 6 เดือน ตามนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำส่วนราชการจังหวัดน่าน พบสื่อมวลชน เชื่อมความสัมพันธ์ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาจังหวัดน่าน ตามโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญ ของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมกันประชาสัมพันธ์ หาแนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะความต้องการของประชาชน ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดน่าน
ด้านนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาได้ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต้หลักการทำงาน รื้อฟื้น รักษา พัฒนา อาทิ
รื้อฟื้น ส่งเสริม และต่อยอดประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง นำข้อมูล ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มาพัฒนาให้ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน 2567 เป็นงานที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม คึกคัก ยิ่งใหญ่ สมกับคำขวัญจังหวัดน่าน
รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่อำเภอพบปะผู้นำท้องที่ ชุมชน ประชาชน แก้ไขปัญหา และมอบแนวทางการพัฒนาแล้ว 14 อำเภอ (จะครบ 15 อำเภอในเดือน ก.ค.นี้) นอกจากนี้ยังได้พบปะ เยี่ยมส่วนราชการ พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 14 กระทรวง (จะครบ 15 กระทรวงในเดือน ก.ค.นี้)
ขับเคลื่อนน่านสู่เมืองมรดกโลก ผ่านโครงการน่านเมืองเก่ามีชีวิต เมืองแห่งวัฒนธรรมสู่มรดกโลก งบประมาณ 7 ล้านบาท (จัดทำแผนแม่บทตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียน 5 ล้านบาท และสร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 2 ล้านบาท)
ขับเคลื่อนพัฒนาโครงการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางหลวงหมายเลข 1081 ปัว-บ่อเกลือ เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวจังหวัดน่าน โครงการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนห้วยโก๋นและซุ้มประตู เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานสากล อำนวยความสะดวกด้านขนส่งสินค้า และการเดินทางข้ามแดน เป็นต้น/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน/ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน