น่าน จัดงานทำบุญวันครบรอบ104 ปีโรงเรียนบ้านไชยสถาน

Uncategorized

น่าน จัดงานทำบุญวันครบรอบ104 ปีโรงเรียนบ้านไชยสถาน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนบ้านไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายธวัชชัย ยวงคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 104 ปี โรงเรียนบ้านไชยสถาน โดยมีนายสมเร็จ อุดแดง อดีต ผอ.เขต ผู้บริหารโรงเรียน นายธงชัย พุฒนา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไชยสถาน นายอลังกาล กุลหนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยสถาน นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายก อบต.ไชยสถาน พร้อมคณะบริหาร นางทรธนา จิณเสน ผอ.รพ.สต.ไชยถาน นายสกุลกามนต์ อดีต ผอ. นายวิพัด สมยะ กำนันตำบลไชยสถาน นายกมล อินถา ผู้ใหญ่บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสถาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ชมรมศิษย์เก่า คณะครู และนักเรียน้านไชยสถานเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง ด้วยทางโรงเรียนบ้านไชยสถานมีวัตถุประสงค์การจัดงานวันครบรอบการก่อตั้ง104 ปี โรงเรียนบ้านไชยสถาน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชื่อเสียงเกียรติคุณของโรงเรียนที่ได้สั่งสมมาตั้งแต่บรรพชน ครูบาอาจารย์ เพื่อรักษาความเป็นสถานที่ศึกษาไว้ให้บุตรหลานสืบสานต่อไป คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ชมรมศิษย์เก่า คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน มีมติร่วมกันให้จัดงานทำบุญวันครบรอบ 104 ปี โรงโรงเรียนบ้านไชยสถาน เพื่อระดมทุนการศึกษา การปรับปรุงห้องเรียน อาคารหอประชุม การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สอดคล้องนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนได้เรียนดี มีความสุขและเป็นพลเมืองดีของชาติขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ และได้ซื้อเสื้อกับทางโรงเรียนในราคาตัวละ 350 บาท เมื่อหักจากค่าใช้จ่ายและจะเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านไชยสถาน ต่อไปบุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านรายงาน