ยะลา – ชาวชวาวงศ์ 19 ฟาร์มที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ 3 จชต. ร่วมเพาะพันธุ์เลี้ยงนกเขาชวาเสียง เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ สร้างอาชีพในพื้นที่ เป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นต่างฐานะและต่างศาสนาด้วยสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ที่เรียกว่า “นกเขาชวา”

Uncategorized

 

ยะลา – ชาวชวาวงศ์ 19 ฟาร์มที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ 3 จชต. ร่วมเพาะพันธุ์เลี้ยงนกเขาชวาเสียง เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ สร้างอาชีพในพื้นที่ เป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นต่างฐานะและต่างศาสนาด้วยสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ที่เรียกว่า “นกเขาชวา”

วันนี้ 27 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณถนนสาย 15 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายอัมรัน เจ๊ะแต เจ้าของฟาร์มเลี้ยงนกเขา ใช้ชื่อฟาร์มว่า AR.สช.ฟาร์ม ได้เปิดฟาร์มสำหรับเพาะพันธุ์นกเขา เพื่ออนุรักษ์นกเขาที่กำลังจะสูญพันธ์ โดยได้เชิญเจ้าของนกที่มีชื่อเสียงจำนวน 29 คู่ นำนกพันธุ์ดีเลือกนกที่เข้าลักษณะตามตำรา มีเสียงตามลักษณะนิยมในปัจจุบัน มาเข้ากรงฟาร์ม AR.สช.ฟาร์ม เพื่อทำการผสมพันธ์ และจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ พร้อมสร้างโอกาสด้านอาชีพประชาชนในพื้นที่ สร้างสัมพันธ์สันติสุขต่างวัย ต่างศาสนา ด้วยการเลี้ยงนกศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า “นกเขาชวา” โดยมีนายวิชัย เรืองเริงกุลฤิทธ นายกสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้ เป็นประธานเปิดฟาร์มนกเขา ร่วมด้วยนายอัมรันทร์ บากา นายอำเภอกาบัง เจ้าของฟาร์มนกเขาที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ พร้อมร่วมแสดงความยินดี โดยมีบาบอสถาบันปอเนาะ ทำพิธีศาสนาเพื่อความเป็นศิริมงคล ให้การปล่อยนกเขาเข้ากรง เพื่อทำการผสมพันธ์ ต่อไป

นายอัมรัน เจ๊ะแต เจ้าของฟาร์ม AR.สช.ฟาร์ม กล่าว่า สำหรับการเพาะพันธ์เลี้ยงนกเขาชวาเสียง เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ การเลี้ยงนกเขาชวาสู่อาชีพ ซึ่งเป็นนกคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังจะสูญพันธุ์ นำมาเพาะพันธ์นกเขาชวาเสียงอาเซียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีการรวมพลเจ้าเสียงทอง จาก 19 ฟาร์มดังๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้แชมอาเซียน ทั้งเสียงใหญ่ เสียงเล็ก และเสียงกลาง รวมถึงมีการปล่อยนกเขาชวาเสียงเพื่อเข้าเพาะพันธุ์ในกรง ทั้งหมด 29 คู่ รวม 58 ตัว พร้อมออกโปรโมชั่นเปิดจองนกเขาชวาชุดแรก 20,000 บาท และจดทะเบียนนกเขาชวาเสียงออกให้แก่ผู้ที่มาซื้อในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการหัก 10% จากการขายนกเขาชวาในครั้งนี้ นำไปบริจาคเพื่อการกุศลแก่ผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้าและเด็กปอเนาะตาดีกา เพื่อเป็นการทำบุญร่วมกัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงนกเขาชวาเสียงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่อาเซียน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่