ข่าว…เตือนสติ…อุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์

Uncategorized

ข่าว…เตือนสติ…อุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จึงได้ให้การช่วยเหลือ

 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลาประมาณ 17.30น.
พ.ต.หญิง มุจธิตา อยู่ม่วง
ร.อ.หญิง ณัฐชยา ปานนิ่ม
ร.ท.ชนะวินทร์ ไชยกุล
และ นาย สุรศักดิ์ เวชประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ขณะเดินทางกลับจากการส่งคณะนิเทศ
จากกรมแพทย์ทหารบก ณ ท่าอากาศยาน พิษณุโลก
ได้พบอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จึงได้ให้การช่วยเหลือ
ด้วยการประเมินอาการผู้ป่วยเบื้องต้นและ
ทำการกู้ชีพ ด้วย วิธี CPR และใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ AED ก่อนส่งต่อให้ทีมกู้ชีพและทีมแพทย์ฉุกเฉิน รพ.พุทธชินราช
ทำการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วยต่อไป/////เสรี ทองคู่…/รายงาน